FANDOM


Shiratsuyu Name: Shiratsuyu
No. 163
Class: Shiratsuyu
Type: Destroyer DD Icon
Nation: Sakura Empire SE Icon
Rarity: Rare ★★✰✰✰
Build Time: Drop Only
Drop Location: 3-3, 4-3, 6-2, 7-1, 9-4
Statistics
Icon HP
HP 276 Max: 1427
Icon Armor
Armor Light
Icon Reload
Reload 72 Max: 171
Icon Shelling
Firepower 12 Max: 56
Icon Torp
Torpedo 98 Max: 463
Icon Mobility
Evasion 71 Max: 184
Icon AA
Anti-Air 28 Max: 130
Icon Plane
Aviation 0 Max: 0
Icon Consumption
Oil 2 Max: 8
Antisub
ASW 0 Max: 0
Icon luck
Luck 0 Speed 40
Slot Proficiency Stock Equipment Equipment Type
70%/75% 31200 Twin 127mm (Type 3) DD Main Guns
130%/150% 35200 Quad 610mm Torpedoes Torpedoes
70%/75% Unequipped AA Guns
Skills
163skill Torpedo Command: Vanguard
Increase Torpedo effectiveness of vanguard by 5.0% (15%). Does not stack with similar command skills.
AllCannons All Out Assault I (II)
Activate All Out Assault I (II) : Shiratsuyu Class once every 15 (10) times the main gun is fired.
Unknown None
Sakura Empire Ships
Destroyer Common Shiranui, Mutsuki, Kisaragi, Minazuki, Mikazuki, Uzuki
Rare Akatsuki, Arashio, Ariake, Asashio, Fumizuki, Kagerou, Inazuma, Ikazuchi, Isokaze, Hamakaze, Hatakaze, Hatsuharu, Hatsushimo, Kamikaze, Kiyonami, Kuroshio, Matsukaze, Michishio, Nagatsuki, Ooshio, Oyashio, Shiratsuyu, Tanikaze, Urakaze, Uranami, Yuugure, Wakaba
Elite Ayanami, Fubuki, Harutsuki, Hibiki, Kasumi, Makinami, Niizuki, Nowaki, Shigure, Yoizuki
Super Rare Kawakaze, Yukikaze, Yuudachi
Light Cruiser Common Abukuma, Nagara
Rare Isuzu, Naka, Sendai
Elite Agano, Jintsuu, Kinu, Mikuma, Mogami, Yuubari
Super Rare Noshiro
Heavy Cruiser Common Furutaka, Kako, Aoba, Kinugasa
Rare Myoukou, Nachi
Elite Ashigara
Super Rare Atago, Choukai, Ibuki, Maya, Takao
Battle Cruiser Common
Rare
Elite Haruna, Hiei, Hiei-chan, Kirishima, Kongou,
Super Rare Amagi
Battleship Common
Rare Fusou, Yamashiro, Ise, Hyuuga
Elite Hiei, Mutsu
Super Rare Izumo, Kaga (Battleship), Mikasa, Nagato, Suruga
Light Aircraft Carrier Common
Rare Hiyou, Junyou, Shouhou
Elite Houshou, Ryuujou
Super Rare Ryuuhou
Aircraft Carrier Common
Rare
Elite Akagi-chan, Souryuu, Hiryuu
Super Rare Akagi, Akagi µ, Kaga, Shoukaku, Taihou, Zuikaku
Repair Ship Super Rare Akashi
Submarine Common
Rare
Elite I-25, I-26, I-56, I-58
Super Rare I-168, I-19
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.