FANDOM


182
Name: Nagara
No. 182
Class: Nagara
Type: Light Cruiser CL Icon
Nation: Sakura Empire SE Icon
Rarity: Common ★✰✰✰
Build Time: 01:05:00
Drop Location: Construction: Light
Statistics
Icon HP
HP 493 2547
Icon Armor
Armor Light
Icon Reload
Reload 64 150
Icon Shelling
Firepower 26 122
Icon Torp
Torpedo 52 243
Icon Mobility
Evasion 31 80
Icon AA
Anti-Air 52 243
Icon Plane
Aviation 0 0
Icon Consumption
Oil 2 8
Antisub
ASW 20 73
Icon luck
Luck 36 Speed 36
Slot Proficiency Stock Equipment Equipment Type
110%/110% 32000 Single 140mm (3rd Year Type) CL Main Guns
135%/160% 35200 610mm Quadruple Torpedo Mount Torpedoes
120%/125% Unequipped AA Guns
Skills
Skill 2010 Full Firepower
Every 20 seconds, 30.0% (60%) chance to increase this ship's Firepower by 20.0% (40%) for 10 seconds.
All Out Assault2a All Out Assaullt I (II)
Activate All Out Assault I (II) : Nagara Class onceevery 12 (8) times the main gun is fired.
Unknow None


Sakura Empire Ships
Destroyer Common Kisaragi - Mikazuki - Minazuki - Mutsuki - Shiranui - Uzuki
Rare Akatsuki - Arashio - Ariake - Asashio - Fumizuki - Hamakaze - Hatakaze - Hatsuharu - Hatsushimo - Ikazuchi - Inazuma - Isokaze - Kagerou - Kamikaze - Kiyonami - Kuroshio - Matsukaze - Michishio - Nagatsuki - Ooshio - Oyashio - Shiratsuyu - Tanikaze - Urakaze - Wakaba - Yuugure
Elite Ayanami - Fubuki - Hanazuki - Harutsuki - Hibiki - Kasumi - Makinami - Naganami - Niizuki - Nowaki - Shigure - Uranami - Yoizuki
Super Rare Kawakaze - Yudachi - Yukikaze
Light Cruiser Common Abukuma - Nagara
Rare Isuzu - Naka - Sendai
Elite Agano - Jintsuu - Kinu - Mikuma - Mogami - Yuubari
Super Rare Noshiro
Heavy Cruiser Common Aoba - Furutaka - Kako - Kinugasa
Rare Myoukou - Nachi
Elite Ashigara
Super Rare Atago - Choukai - Maya - Takao
Large Cruiser Common
Rare
Elite
Super Rare
Decisive Azuma
Battlecruiser Common
Rare
Elite Haruna - Hiei - Kirishima - Kongou
Super Rare Amagi
Battleship Common
Rare Hiei-chan
Elite Haruna - Hiei - Kirishima - Kongou
Super Rare Amagi
Light Aircraft Carrier Common
Rare Hiyou - Junyou - Shouhou
Elite Houshou - Ryuujou
Super Rare Ryuuhou
Aircraft Carrier Common
Rare
Elite Hiryuu - Souryuu
Super Rare Akagi - Akagi µ - Kaga - Shoukaku - Taihou - Zuikaku
Repair Ship Super Rare Akashi
Submarine Common
Rare
Elite I-25 - I-26 - I-56 - I-58
Super Rare I-168 - I-19
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.