FANDOM


190
Name: Furutaka
No. 190
Class: Furutaka
Type: Heavy Cruiser CA Icon
Nation: Sakura Empire SE Icon
Rarity: Unknown Ship Rarity ★✰✰✰
Build Time: Cannot Build
Drop Location: 3-3, 4-4, 5-3, 6-3
Statistics
Icon HP
HP 589 Max: 3043
Icon Armor
Armor Medium
Icon Reload
Reload 60 Max: 142
Icon Shelling
Firepower 40 Max: 187
Icon Torp
Torpedo 35 Max: 165
Icon Mobility
Evasion 10 Max: 33
Icon AA
Anti-Air 30 Max: 140
Icon Plane
Aviation 0 Max: 0
Icon Consumption
Oil 2 Max: 9
Antisub
ASW 0 Max: 0
Icon luck
Luck 0 Speed 28
Slot Proficiency Stock Equipment Equipment Type
120%/125%/130% 33000 Twin 203mm (3rd Year Type) CA Main Guns
145%/170%/180% 35200 610mm Quadruple Torpedo Mount Torpedoes
100%/100%/105% Unequipped AA Guns
Skills
105skill Full Firepower
Every 20 seconds, 30.0% (60%) chance to increase own Firepower by 20.0% (40%) for 10 seconds.
168skill Double Torpedo (from Retrofit)
When using torpedoes, 15.0% (30%) chance to launch a second wave.
AllCannons All Out Assault I (II)
Activate All Out Assault I (II) : Furutake Class once every 9 (6) times the main gun is fired.
Sakura Empire Ships
Destroyer Common Shiranui, Mutsuki, Kisaragi, Minazuki, Mikazuki, Uzuki
Rare Akatsuki, Arashio, Ariake, Asashio, Fumizuki, Kagerou, Inazuma, Ikazuchi, Isokaze, Hamakaze, Hatakaze, Hatsuharu, Hatsushimo, Kamikaze, Kiyonami, Kuroshio, Matsukaze, Michishio, Nagatsuki, Ooshio, Oyashio, Shiratsuyu, Tanikaze, Urakaze, Yuugure, Wakaba
Elite Ayanami, Fubuki, Harutsuki, Hibiki, Kasumi, Makinami, Niizuki, Nowaki, Shigure, Yoizuki
Super Rare Kawakaze, Yukikaze, Yuudachi
Light Cruiser Common Abukuma, Nagara
Rare Isuzu, Naka, Sendai
Elite Agano, Jintsuu, Kinu, Mikuma, Mogami, Yuubari
Super Rare Noshiro
Heavy Cruiser Common Furutaka, Kako, Aoba, Kinugasa
Rare Myoukou, Nachi
Elite Ashigara
Super Rare Atago, Choukai, Ibuki, Maya, Takao
Battle Cruiser Common
Rare
Elite Haruna, Hiei, Hiei-chan, Kirishima, Kongou,
Super Rare Amagi
Battleship Common
Rare Fusou, Yamashiro, Ise, Hyuuga
Elite Hiei, Mutsu
Super Rare Izumo, Kaga (Battleship), Mikasa, Nagato, Suruga
Light Aircraft Carrier Common
Rare Hiyou, Junyou, Shouhou
Elite Houshou, Ryuujou
Super Rare Ryuuhou
Aircraft Carrier Common
Rare
Elite Akagi-chan, Souryuu, Hiryuu
Super Rare Akagi, Kaga, Shoukaku, Taihou, Zuikaku
Repair Ship Super Rare Akashi
Submarine Common
Rare
Elite I-25, I-26, I-56, I-58
Super Rare I-168, I-19
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.